DN: Forventningsstress

«Hold det du lover, og det vil gå deg vel og du vil ha dine ansatte lenge i bedriften», skriver Dagens Næringsliv i seksjonen DN Talent.

Avisen har lest HR-undersøkelsen fra HR Norge og EY, som blant annet fokuserer på medarbeiderløfter og hvordan det oppleves når de ikke helt sammenfaller med virkeligheten.