DN: En av ti er feilansettelser

DN slår mandag opp at en av ti ansettelser er feilansettelser. En av årsakene er sviktende innfasing av nyansatte, mener daglig leder Even Bolstad i HR Norge.

Even Bolstad sier i en kommentar til avisen at bedriftene ofte svikter i innfasing av nyansatte.

– At noen i ettertid stemples som en feilansettelse, skyldes ofte at innfasingen er for dårlig. Den ansatte får ikke oppfølging, og får dermed stempelet som feilansettelse. I realiteten er det virksomheten sin feil, sier Bolstad.

Innfasingen er bare en av flere faser i rekrutteringsprosessen der det kan gå galt. Uten en god kravspesifikasjon kan virksomheten komme skjevt ut.

– For mange stoler på godfølelsen, sier Bolstad.

Med en god kravspesifikasjon i bunnen og bruk av rekrutteringsverktøy som personlighetstester, evnetester, strukturerte intervjuer og jobbprøver blir faren for feilansettelser vesentlig redusert, ifølge Bolstad.

Noen ansettelser kan også feile på grunn av brudd på psykologiske kontrakter.

– Hvis virksomheten overselger seg og den ansatte innledningsvis bare blir møtt med glansbildet, så kan det bli usynkront. Redelighet og realisme er viktig, hvis ikke vil det få en negativ effekt, sier han til avisen.