Dagsavisen: Innadvendte taper i arbeidslivet

«Arbeidslivet er skreddersydd for utadvendte. Innadvendte har mindre arbeidsglede og føler seg i mindre grad sett og anerkjent av sjefen, viser en ny undersøkelse.»

Dagsavisen tar opp temaet ekstroversjon og introversjon i arbeidslivet i en reportasjeden 10. mai 2014. Utgangspunktet er undersøkelsen European Employee Index 2014 fra HR Norge og det nordiske konsulentselskapet Ennova.