Dagens Perspektiv: Vil ha ledere som kommuniserer bedre

Amerikansk undersøkelse forsterker funn fra Global Employee Index, i følge Dagens Perspektiv.

En undersøkelse gjort av Interact/Harris Poll blant rundt tusen personer i USA viser at dette var det medarbeidere mente var de viktigste årsakene til at ledere ikke klarer å lede på en god måte:

  • Anerkjenner ikke de resultatene medarbeidere oppnår (63 %)
  • Angir ikke en tydelig retning (57 %)
  • Har ikke tid til å møte de ansatte (52 %)
  • Nekter å snakke med underordnede (51 %)
  • Tar æren for andres ideer (47 %)
  • Gir ikke konstruktive tilbakemeldinger (39 %)

Det er Dagens Perspektiv som skriver dette.

Nettstedet noterer seg at dette samsvarer godt med resultater fra Global Employee Index fra HR Norge og Ennova.