Dagens Perspektiv/Ukeavisen Ledelse: Ikke tjent med at tillitsvalgte gror fast

HR Norges Even Bolstad er bekymret over at de tillitsvalgte må forholde seg til et mindre innflytelsesrikt HR. I et intervju i Dagens Perspektiv tar han til orde for avbyråkratisering, og advarer mot dårlig effekt av forhandlinger.
20160907 Dagens Perspektiv Ingen er tjent med at tillitsvalgte gror fast thumb

Dagens Perspektiv 7. september 2016.

Ifølge Even Bolstad får nå moderne HR en type innflytelse den tidligere personalfunksjonen aldri evnet å få.

– I privat sektor er det normale å ha HR som en del av øverste ledergruppe, og andelen stiger. I det offentlige er det normale å ha HR på nivået under den øverste ledergruppen, og andelen i ledergruppen synker. Det naturlige er da å se på hva de gjør, og kanskje også holdninger, sier Bolstad til nettavisen.

For offentlig sektor skaper dette et paradoks: når medbestemmelsesapparatet blir for stort og gjennomregulert må de tillitsvalgte må forholde seg til et HR som har mindre innflytelse.

Bolstad er bekymret for at de ansatte og deres interesser, sett fra de tillitsvalgtes side, kan ende opp med å bli tillagt mindre vekt der de mest sentrale beslutningene tas: i virksomhetens øverste ledergruppe. Han påpeker at det ikke er noe problem å være dyktig på forvaltning, men det er ikke den kompetansen, og det fokuset, som gjør at man får naturlig plass i ledergruppen.

Han har også et forslag til hvordan problemet kan løses. Det forslaget kan du lese mer om i originalartikkelen hos Dagens Perspektiv:

Ukeavisen Ledelse fulgte opp saken med et oppslag i papiravisen. Der får Even Bolstad motbør fra NITOs Trond Markussen, som mener at Bolstad rakker ned på den norske modellen.

20160909 Ukeavisen Ledelse Ingen tjent med at tillitsvalgte gror fast

Ukeavisen Ledelse 9. september 2016