Dagens Perspektiv: Slik er rogalederen som sjef

"Ledere i Rogaland er flinke til å inkludere medarbeidere i beslutninger, skape gode samarbeidsmiljøer og lede folk med ulik bakgrunn", skriver Dagens Perspektiv.

Medarbeiderne i undersøkelsen "Rogalederne", laget av Bjørnson Organisasjonspsykologene, rapporterer om høy grad av tilhørighet i virksomheten de er ansatt i, og høy tillit til egen leder, og Dagens Perspektiv stiller følgende spørsmål:

"Organisasjonen HR Norge fant i sin Global Employee and Leadership Index tidligere i år at arbeidsgleden hadde falt i oljesektoren og at tilliten til lederne i bransjen var relativt lav.

– Hva finner dere i deres undersøkelse? Har tyngre tider i oljesektoren påvirket måten ledelse utøves på/måten medarbeiderne vurderer sine ledere på i denne bransjen?"

Svaret er at:

"– Våre data ble samlet inn før de første store nedbemanningene ble gjennomført, så det vil være naturlig å tenke at scoren på tillit til ledelsen og samstemthet med ledelsens strategiske valg og retning vil være en del lavere i mange bedrifter i dag. Det er nok noe av det HR Norge Employee Index har fanget opp, sier Steven Fleck, seniorkonsulent i Bjørnson Organisasjonspsykologene, i en e-post til Dagens Perspektiv.

– Samtidig har utgangspunktet før nedgangsperioden vært en relativt sterk tillit til ledelsen, så det er mulig tilliten i dag hadde vært enda lavere hvis utgangspunktet ikke hadde vært såpass høyt."

Les hele saken i Dagens Perspektiv.