Dagens Perspektiv: Megatrender i HR

– 65 prosent av dagens skolebarn kommer til å ende opp i jobber som ikke har blitt oppfunnet enda, sa psykolog Thomas Geuken til Dagens Perspektiv på HR Forum i forrige uke.

Thomas Geuken er psykolog, fra Institutt for Fremtidsforskning i København, og er blant annet kjent for sine alternative tanker om ledelse, blant annet i boken «Rock’n’roll-ledelse». Her er det samspill, idealisme, lidenskap, integritet, kreativitet og spontanitet som gjelder – egenskaper han mener ledere bør bringe inn i virksomhetene sine. Torsdag 3. november holdt han foredrag om de nye megatrendene innen human resources på HR Norges HR Forum.

HR i endring

HR-feltet er i endring. HR-feltet gjør det bra, men kravene endres. Geuken forklarer en rekke megatrender som vil prege HR-feltet framover. En av dem er det han kaller en informasjonseksplosjon. Hurtigheten på informasjon vi må ta stilling til øker og øker, både i omfang og variasjon, mens tiden vi har til å analysere denne informasjonen minker.

– Resultatet er et analysegap – vi er overinformerte og underreflekterte, forteller han til Dagens Perspektiv.

Les mer: