Dagens Perspektiv: Ledelse og HR er ikke helt på linje

Dagens Perspektiv omtaler HR-undersøkelsen 2014, og videreformidler et viktig funn fra denne årlige rapporten fra HR Norge og EY.

Nettstedet skriver at «HR Norge, som gjennomfører en årlig HR-undersøkelse sammen med EY (Ernst & Young), konstaterer på bakgrunn av årets undersøkelse at HR-folk og andre ledere skiller lag på flere punkter når de vurderer HR-arbeidet».

Dagens Perspektiv kildehenviser til HR Norges nettsider og spesielt artikkelen HR ikke helt på linje med linjen, samt selve HR-undersøkelsen 2014 (nedlasting krever at du er innlogget).

Les mer: