Dagens Perspektiv: Ledelse – hvorfor gikk det så galt?

Ledelse er et tema det skrives mye om og forskes mye på, men vi er i liten grad i stand til å ta lærdom, i følge Christopher Hovde.

"I følge European Employee Index (Ennova 2014), som er en årlig undersøkelse som gjennomføres av HR Norge og Ennova, er vi i Norge europamestre i arbeidsglede", skriver Christopher Hovde i en debattartikkel i Dagens Perspektiv (nettstedet til Ukeavisen Ledelse).

"Kanskje påvirkes vi ikke i like stor grad av dårlig ledelse som vi tror? Kanskje er det på tide vi tar et aktivt ansvar for både det å skape egen arbeidsglede og det å skape en god relasjon med vår nærmeste leder og som leder med våre medarbeidere?"