Dagens Perspektiv: Fremtidens læringsarena

– Alt kan trenes på gjennom spill. Alt fra å snakke med en døende pasient til å bli flinkere til å selge hundemat. Men spillene må være gjennomførte, og laget av folk som kan det, sa psykologspesialist og spillutvikler Gaute Godager til Dagens Perspektiv på HR Forum.

Under HR Forum 3. november, i regi av HR Norge, var framtidens arbeidsliv et av temaene som ble diskutert. Gaute Godager forklarte hvordan den teknologiske utviklingen kan gjøre virtuelle treningsarenaer, som spill og applikasjoner, til en viktig brikke for læring og utvikling.

Hvorfor er læring så vanskelig?

Hjernen fungerer som et samfunn, forklarer Godager. Den både konkurrerer, ignorerer og samarbeider med seg selv.

Vi er naturlig motvillige til endring. Endring blir oppfattet som fare, og da går man i forsvarsposisjon. Dersom en leder forteller at det kommer en omstilling som krever ny kompetanse sier en del av oss at vi må høre på sjefen, mens en annen del sier at endring er farlig. Lek og spill jevner imidlertid ut denne motstanden.

Les mer: