Dagens Næringsliv: Ledere sviktes av sine egne (sjefer)

Norske ledere er på 39. plass av 39 land hva gjelder hvor mye tid de faktisk bruker på ledelse. Det er Dagens Næringsliv som skriver dette i forbindelse med HR Norge og Ennovas årlige undersøkelse Global Employee and Leadership Index (GELx).

Det glipper mellom nivåene i norske virksomheter, ifølge årets utgave av Global Employee and Leadership Index 2015 (GELx). Undersøkelsen er en sammenligning av ledelseskulturene i 39 land.

Norske ledere skiller seg ikke bare ut med å bruke minst tid på ledelse, men opplever også å få stadig mindre støtte fra sine egne ledere. Skvisen for mellomlederne ser med andre ord ut til å øke.

Tone Rose Todalshaug, som er prosjektleder for GELx i HR Norge, mener ledernes manglende støtte ovenfra er problematisk.