Dagbladet: Tar krangelen på jobb

- På norske arbeidsplasser er det i større grad rom for «det hele mennesket» på jobb, mener Even Bolstad, daglig leder i HR Norge. Dagbladet skriver om hvordan vi i større grad enn andre land tillater at arbeidstakere løser private juridiske konflikter i arbeidstiden.

Én av sju nordmenn sier de har vært i en juridisk konflikt som har lagt beslag på arbeidstiden deres, viser en undersøkelse Opinion har utført for Help Forsikring, og som omtales i Dagbladet.

Hver fjerde norske arbeidstakere sier at de har brukt minst 50 timer av arbeidstiden til å håndtere ulike typer konflikter. Blant annet dreier det seg om å fremskaffe dokumentasjon, lete opp informasjon, kontakte advokat eller ta private telefonsamtaler.

Tapt arbeidstid utgjør totalt over 4500 timer – dobbelt så mye som i Danmark og hele to og en halv ganger mer enn i Sverige.

– Man kan jo stille spørsmål ved om det er større rom for å ta med seg privatlivet inn i jobben i Norge. Mitt inntrykk er at norske arbeidsgivere jevnt over er veldig forståelsesfulle overfor dem som havner i ulike typer konflikter eller sliter med personlige kriser. Mange møter stor medfølelse og støtte på arbeidsplassen, sier Pål Hernæs, advokat i Help Forsikring, til avisen.

Daglig leder Even Bolstad i HR Norge er enig i denne vurderingen.

- På norske arbeidsplasser er det i større grad rom for «det hele mennesket» på jobb, sier han til avisen.

- På den måten får man ryddet opp privat og kan heller komme tilbake med full kraft og mer til når konflikten har lagt seg. Norge har også større andel mindre bedrifter, som i seg selv kan gi større rom for individuell behandling av individuelle problemer, sier han.

En forskjell mellom oss og de andre er at vi så til de grader er «arbeidstakers marked» og at norske virksomheter i mindre grad har vært presset på marginene, mener Bolstad.

- Det kan ha gitt ekstra rom for å la arbeidstakere gå på redusert fart. Vi vet også at norske ledere kritiseres for «berøringsangst» og mindre vilje til å stille krav og ta affære når noe er galt, sier han.

Tillit og tydelighet er noe av grunnfjellet i et godt arbeidsliv, mener Bolstad.

- I Norge er vi bedre på det første enn det siste. De aller fleste av oss sliter privat fra tid til annen. Ingen tjener på at man ikke får ryddet opp - minst av alt arbeidstakerne. Å gi romslighet en kortere periode, kombinert med tydelighet om forventning til at det må ryddes opp, er ofte den beste løsningen.

Dersom virksomhetene er romslige, kan man håpe på arbeidstakere som strekker seg litt ekstra ved neste korsvei. Og omvendt.

- Mange av oss har erfart at private konflikter som varer over tid lett kan få det til å surne også på arbeidsplassen. Arbeidsgiver opplever ikke å få den arbeidskraftsressursen man trenger og betaler for. Private konflikter som surrer og går over tid kan være krevende for selv den mest forståelsesfulle arbeidsgiver.

Den som har et problem vil ofte selv oppleve at man ikke møter forventningene til arbeidsprestasjon, mener Bolstad.

- Det som da lett kan skje, er at man ender opp med å gi arbeidsgiver en eller annen form for skyld for at livet er trist og leit. Dette er en helt naturlige psykologiske forsvarsmekanismer. Men uansett hvor naturlig det er, kan det lett skape en negativ spiral som det ofte er vanskelig å stoppe.

20160706 Dagbladet Tar krangelen på jobb

Dagbladet 6. juli 2016