Dagbladet: Kvinner blir taperne

Kvinner blir taperne i arbeidslivet når det blir lettere å overføre foreldrepermisjonen til hverandre, konkluderer Dagbladet med etter å ha snakket med en rekke eksperter.

Dagbladet 10.10.2014

HR Norges daglige leder Even Bolstad er en av disse ekspertene.

«All erfaring tyder på at en større del av permisjonen vil havne hos mor», sier han til avisen, og konkluderer med at det for arbeidsgivere vil være mindre attraktivt å ansette kvinner.

HR Norge har også levert et høringssvar, hvor organisasjonen i uvanlig skarpe ordelag går i mot regjeringens forslag, og blant annet skriver:

«Slik HR Norge ser det, er det en reell fare for økt forskjellsbehandling mellom kjønnene i arbeidslivet dersom departementets forslag gjennomføres. Det er noe alle taper på – samfunnet, virksomhetene og det kjønn / de enkeltpersoner som forskjellsbehandles.»

Les HR Norges høringssvar i sin helhet her.