Bred dekning av HR Forum 2015 i Personal og ledelse

Desemberutgaven av Personal og ledelse har en bred firesiders dekning fra HR Forum 2015.

2015 12 HRmagasinet HR Forum 2015 1
Personal og ledelse, desember 2015
2015 12 HRmagasinet HR Forum 2015 2
Personal og ledelse, desember 2015
2015 12 HRmagasinet HR Forum 2015 3
Personal og ledelse, desember 2015
2015 12 HRmagasinet HR Forum 2015 4
Personal og ledelse, desember 2015