Bred dekning av HR Forum 2015 i Personal og ledelse

Desemberutgaven av Personal og ledelse har en bred firesiders dekning fra HR Forum 2015.
2015 12 HRmagasinet HR Forum 2015 1

Personal og ledelse, desember 2015

2015 12 HRmagasinet HR Forum 2015 2

Personal og ledelse, desember 2015

2015 12 HRmagasinet HR Forum 2015 3

Personal og ledelse, desember 2015

2015 12 HRmagasinet HR Forum 2015 4

Personal og ledelse, desember 2015