barnehage.no: Mer bevisst på samspill

Da Erik Jansen hadde sin siste arbeidsdag, kunne han se tilbake på noe så unikt som 40 år i samme barnehage. Utviklingen han har vært en del av, er formidabel.

Jansen jobber i Stinaløkka barnehage, som er en del av Kanvas. Kanvas fikk en utmerkelse av HR Norge i fjor.

Kanvas har 1000 ansatte med ansvar for 3600 barnehagebarn. Kanvas har ett uttalt mål om 50 prosent barnehagelærere fokuserer på intern og ekstern kompetanseutvikling – et fokus som de i fjor mottok en særskilt utmerkelse for av HR Norge.

Les mer i artikkelen Vi er blitt mer bevisste på samspillet mellom barnbarnehage.no.