Aftenposten: Syke av dårlige sjefer – tvil om tallene

Aftenposten forteller om arbeidsplassen hvor den nye sjefen gjorde folk syke.

I hovedoppslaget tirsdag 21. oktober skriver avisen:

«Får du lite støtte fra sjefen, er det 50 prosent større risiko for høyt sykefravær på arbeidsplassen din, sammenlignet med en arbeidsplass hvor de ansatte opplever å få god støtte fra sjefen, viser ny forskning.»

Avisen underbygger funnene med en historie om en bedrift hvor opptil en tredjedel av de sykmeldte har vært sykmeldt samtidig.

Les: Aftenposten: Arbeidstagere blir syke av dårlige sjefer

Bransjeorganisasjonen HR Norge stiller spørsmålet om de psykososiale årsakene til et høyt langtidssykefravær egentlig er så høyt.

Daglig leder Even Bolstad i HR Norge sier i en kommentar at andre undersøkelser tyder på at omfanget av slike faktorer er lavere enn STAMI-tallene tyder på.

- Andre studier tyder på at rundt fem prosent av oss har hva man kan definere som psykiske lidelser. Arbeidstagere i denne gruppen blir særlig sårbare for tøffe situasjoner i møtene med kunder, klienter eller pasienter, i rollekonflikter eller i andre pressede situasjoner. Jeg tillater meg å spørre om disse arbeidstagerne er overrepresentert i STAMI-tallene, sier Bolstad.

- Det kan være lett å gi sjefene skylden, for å si det sånn, sier Bolstad.