Aftenposten: Master er den nye grunnutdanningen

Mastergrad er blitt den nye grunnutdanningen, skriver Aftenposten og Fædrelandsvennen med referanse til HR Norge.

I et oppslag den 8. september fokuserer avisen på at alderen på de som tar etterutdanning er fallende. Studentene er i gjennomsnitt nesten ti år yngre enn de var for ti år siden. Gjennomsnittsalderen til videreutdanningsstudentene har i følge BI falt fra 43,2 år 2004 til 33,5 år i 2014, og på NHH nesten like mye.

Daglig leder i HR Norge, Even Bolstad, sier at utviklingen er et tegn på at mastergrad er blitt den nye grunnutdanningen.

- Jakten på studiepoeng og utdanningsnivå gjør at de som driver med videreutdanning på høyskolenivå øker sin totale andel av videreutdanning mer enn etterutdanningsmarkedet totalt sett. Sagt på en annen måte: BI og andre høyskoler som «selger studiepoeng» merker nok trykket enda mer enn de som ikke har studiepoeng, sier Bolstad.

I sine undersøkelser av hvilke frynsegoder ansatte verdsetter mest, kommer etter- og videreutdanning på topp, og det blir stadig viktigere. Han ser at det først og fremst er dem som har høy kompetanse fra før som ber om og får etterutdanning.

- Å kunne tilby etter- og videreutdanning er en forutsetning for å kunne tiltrekke og beholde mange av de medarbeiderne som de fleste virksomhetene ligger langflate i konkurransen om, sier Bolstad.