Aftenposten: Å overleve en nedbemanning

«Den gamle ideen om gjensidig lojalitet er død for lenge siden. Det er bra.»
2015 09 30 Aftenposten kronikk Elin Orjaseter

Aftenposten 30.09.15

Det er Elin Ørjasæter som skriver dette i en kronikk i Aftenposten som blant annet refererer til Arbeidslivindeksen ALx fra TNS Gallup og HR Norge.

Hun skriver:

«Noen regioner er hardere rammet enn andre. I oljefylkene Rogaland og Hordaland har mer enn hver fjerde arbeidstager nære bekjente som har mistet jobben siste halvår, ifølge organisasjonen HR-Norge.»

Hennes premiss er at nedbemanning har gått fra å være noe krisebetont til mer eller mindre dagligdags. Noe av grunnen er at nedbemanninger ikke lenger skjer bare i forhold til ansiennitet.

«Nå, mer enn 20 år etter, er ansiennitetsprinsippet bare ett av flere kriterier for utvelgelse ved nedbemanning. Og det oppleves slett ikke alltid som det mest rettferdige, særlig ikke av unge folk med høy kompetanse.»

Les hele kronikken her.