1 av 5 frykter for jobben (og nesten ingen vil bli gründer hvis det skjer)

"En gradvis erkjennelsesprosess ...mye tyder på at oljenedturen begynner å synke inn" skriver E24 med referanse til TNS Gallup og HR Norges ALx (Arbeidslivindeksen) høsten 2015. Men nesten ingen vil bli gründere om de mister jobben.

HR Norge samarbeider med TNS Gallup om den halvårlige Arbeidslivindeksen ALx som måler temperaturen på norsk arbeidsliv gjennom fire indekser. Fra gang til gang legger vi også inn tidsaktuelle spørsmål. I vår spurte vi om pensjon, denne gangen spurte vi om nedgangstider og i hvilken grad folk føler seg trygge i jobben.

Resultatene er oppsiktsvekkende nok til at både E24 og Dagsnytt Atten har tatt tak i sakene.

Vi kommer tilbake med mer om undersøkelsen på HR Norges nettsider og i våre sosiale mediekanaler, så følg med.

2015 08 27 NRK TV Dagsnytt atten crop
Dagsnytt 18 - 27.08.15