HR Lønnsrapport 2017

I dag lanseres årets HR lønnsrapport. Årets rapport har som utgangspunkt lønnsdata fra nesten 1100 HR-stillinger i privat sektor i, med oppdatert informasjon om hvordan disse avlønnes.

HR lønnsrapport 2017 utsnitt

Dette er ellevte året HR Lønnsrapport gis ut i samarbeid med Korn Ferry Hay Group, og de har den største databasen på HR stillinger i Norge. Tallene er basert på reelle tall fra for 2016 for virksomhetene som er med (ikke egenrapportering av tall fra ansatte).

Rapporten gir også veiledning i hvordan man bygger god systematikk og prosedyrerettferdighet i lønnsdannelsen, og rapporten er delt inn i to deler. Den første delen består av bakgrunnsinformasjon om statistikken og den andre delen legger frem tall og tabeller med sammenligninger av lønnsforhold innen HR i Norge. I årets rapport inneholder følgende tallmateriale:

  • Grunnlønn for HR-stillinger
  • Variabel lønn for ulike stillingsnivåer innen HR
  • Kjønnsforskjeller innen lønn og sammensetning i HR-avdelingene
  • Forskjellene mellom spesialister og generalister i HR
  • Forskjellene mellom Norske og Internasjonale virksomheter
  • Avlønning av HR i forhold til andre funksjoner i virksomheten
  • Struktur på den økonomiske belønningspakken
  • Bilordninger
HR Lønnsrapport 2017
Rapport
HR Lønnsrapport 2017

Årets rapport har som utgangspunkt lønnsdata fra nesten 1100 HR-stillinger i privat sektor i, med oppdatert informasjon om hvordan disse avlønnes.

Flere artikler

Forside2 HR lonnsrapport 2015
HR-lønnsrapport
HR Lønnsrapport 2015
HR Lønnsrapport 2015