HR Lønnsrapport 2015

I dag lanseres årets HR lønnsrapport. ( Fredag 10. april 2015) Denne er et «must» for enhver som leder personalfunksjoner eller personer som jobber med belønning generelt sett.

Rapporten gir også veiledning i hvordan man bygger god systematikk og prosedyrerettferdighet i lønnsdannelsen, og rapporten er delt inn i to deler. Den første delen består av bakgrunnsinformasjon om statistikken og den andre delen legger frem tall og tabeller med sammenligninger av lønnsforhold innen HR i Norge. I årets rapport inneholder følgende tallmateriale:

  • Grunnlønn for HR-stillinger
  • Variabel lønn for ulike stillingsnivåer innen HR
  • Kjønnsforskjeller innen lønn og sammensetning i HR-avdelingene
  • Forskjellene mellom spesialister og generalister i HR
  • Forskjellene mellom Norske og Internasjonale virksomheter
  • Avlønning av HR i forhold til andre funksjoner i virksomheten
  • Struktur på den økonomiske belønningspakken
  • Bilordninger

Dette er niende året HR Lønnsrapport gis ut i samarbeid med Hay Group, og det er Hay Groups database som ligger som grunnlag i årets rapport. Rapporten bør leses sammen med temaheftet vi har utarbeidet om belønning.