Lansering av ny rapport ”Global Employee and Leadership Index 2016”

Denne uken har HR Norge sammen med Ennova reist ut til de største byene for å presentere funnene fra årets rapport med totalt over 200 påmeldte i de fire største byene.
Forside GE Lx 2016

I de siste årene har denne rapporten utviklet seg til å bli en global benchmarkundersøkelse med blant annet norske data som går 10 år tilbake. Rapporten går dypere inn på temaer som for eksempel hvordan ansatte og ledere opplever endringene som er gjennomført, hvordan arbeidsmiljø og helse i økende grad er på agendaen, antallet og typen medarbeider som ønsker å finne seg en ny jobb, samt hvilke undervurderte utfordringer ledere står overfor når de iverksetter standardiseringer av prosesser og arbeidsoppgaver.

Rapporten lanseres denne uken og medlemmer kan logge seg på og laste den ned her: GELx 2016

Rapporten bygger på en undersøkelse der 5000 norske medarbeidere har uttalt seg om blant annet engasjement og trivsel i arbeidshverdagen. Siden årets undersøkelse også er gjennomført i mange land er det mulig å si noe om hvordan nordmenn skårer sammenlignet med andre nasjoner, noe som er relevant blant annet for internasjonale virksomheter. Rapporten er en e-publikasjon slik at man kan få ut detaljer eller ytterligere informasjon gjennom å åpne bokser og følge referanser.

Denne rapporten gir et annet bilde enn de andre rapportene vi lager. Vi lager både rapporter som handler om hvor lederne møter motbakke i ledergjerningen, og hva HR-folk jobber med for å løse virksomhetens utfordringer. Denne rapporten tar tak i medarbeiderperspektivet og gir således den siste brikken i puslespillet med svar å spørsmål om hvordan det er å være ansatt, og hvordan ledelse eller HR-tiltak virker på de ansattes lojalitet, innsatsvilje og hvordan de vurderer sin fremtid i virksomheten.

Alle medlemmer som er registrert som kontaktperson og ekstrakontakt for sin virksomhet kan fritt laste ned rapporten. Er du verken registrert eller medlem kan du ta kontakt med oss for å registrere deg eller bli medlem. Klikk her for mer informasjon