Her er European Employee Index 2014

Medlemmer av HR Norge kan nå laste ned EEI-rapporten samt presentasjonen som ble kjørt på medlemsmøtene i Trondheim, Oslo, Bergen og Stavanger.

2014-versjonen av European Employee Index (EEI) fra HR Norge og Ennova har som vanlig en rekke spennende fakta om norsk og internasjonal arbeidsglede, lederskap, prestasjonskultur og mangfold.

De to glade herrer Even Bolstad og Simon Østervig, henholdsvis daglig leder i HR Norge og markedsdirektør i Ennova, turnerte i slutten av mai med resultatene av rapportene, og trakk flere hundre medlemmer til de fem medlemsmøtene.

European Employee Index 2014
Rapport
European Employee Index 2014