Presentasjon av Arbeidslivsundersøkelsen 2018 (ALx høst 2018)

Nylig arrangerte HR Norge medlemsmøte med tittelen «Når jobben ryker – hvem ryker med den?», i samarbeid med Kantar TNS hvor funnene fra arbeidslivsundersøkelsen ALX ble presentert. Denne gangen var fokus særlig på hva som bidrar til å holde folk sysselsatt om de mister den jobben de har.

Even Harald A Lx Toppbanner 18

– Mange blir engasjerte av funnene i denne undersøkelsen, sier Even Bolstad daglig leder for HR Norge, og viser til en rekke medieklipp og debatt på organisasjonens egne Facebooksider. – Og diskusjonen er viktig. I dag er det rundt 2,7 millioner arbeidstagere i Norge. Men minst like viktig er sysselsettingsgraden, som sier noe om hvor mange som er i arbeid som en andel av alle de som kan jobbe. I dag er drøyt 67 prosent av dem som er i arbeidsfør alder, internasjonalt definert som 15-74 år, faktisk i arbeid. Og debatten om alder i arbeidslivet, har direkte relevans for dette tallet. For hvis dette tallet blir for lavt, blir det rett og slett en trussel mot bærekraften i samfunnet, mener en engasjert Bolstad.

Flere artikler

Harald djupvik og even bolstad 002 edited
ALx - HR Norge og TNS Gallups halvårlige Arbeidslivindeks
Arbeidslivsundersøkelsen ALx: Aldersmas blir selvoppfyllende profeti
Arbeidslivsundersøkelsen ALx: Aldersmas blir selvoppfyllende profeti
Alx toppbanner
ALx - HR Norge og TNS Gallups halvårlige Arbeidslivindeks
ALx III: Halvparten er villig til å gå ned i lønn
ALx III: Halvparten er villig til å gå ned i lønn
Alx toppbanner
ALx - HR Norge og TNS Gallups halvårlige Arbeidslivindeks
ALx III: Offentlig ansatte mener private kan drive sykehus bedre
ALx III: Offentlig ansatte mener private kan drive sykehus bedre