Arbeidslivsundersøkelsen ALx: Aldersmas blir selvoppfyllende profeti

Når er du så gammel at det blir umulig å få seg ny jobb? Vi har spurt norske arbeidstakere og dommen er klar. Fra du er 55,7 år gjelder det å klore seg fast der du er, uansett hvor god og anvendelig du selv mener du er. Etter dette vurderer nordmenn det som nærmest umulig å få jobb, i følge vår ferske arbeidslivsundersøkelse.

Selv om vi tror at jobberfaring og fleksibilitet kan gi oss noen plusspoeng hos fremtidige arbeidsgivere, viser arbeidslivsundersøkelsen ALx at alder trumfer alt.

I følge undersøkelsen har vi et bilde av oss selv som mer attraktive enn andre i samme aldersgruppe. De fleste av oss tror vi er mest attraktive helt i starten av yrkeslivet. Så holder man seg godt, før man starter å droppe i attraktivitet fra rundt 45-årsalderen. I femtiårene opplever man seg gjennomsnittlig som nesten 90 prosent så attraktiv som dem i tjueårene, mens de som har rundet 60 år opplever seg som 66 prosent så attraktive som en tjueåring. Men spør vi om hvor attraktiv den jevnaldrende kullkameraten din fra studiene vil være, er tallene altså enda dårligere.

Selvoppfyllende profetier?
Norge har allerede mer enn seks prosent lavere mobilitet blant eldre enn andre land, fastslår OECD. Dette er et annet paradoks for Norge, hvor etterspørselen etter arbeidskraft har holdt seg høy, en etterspørsel som normalt vil være en fordel for seniorer og andre utsatte grupper i arbeidslivet. I tillegg har vi gjennom mange år hatt flinke aktører og offentlige utvalg som har satt seniorspørsmål på dagsorden på en måte som gjør at kunnskapsnivået i Norge bør være høyt sammenlignet med de fleste andre land. Hvorfor står det da så dårlig til? Er det rett og slett slik at alt trykket i media om seniorer som ikke får jobb utvikler seg til å bli selvoppfyllende profetier?

Sysselsettingsraten, det vil si hvor mange av personer i antatt arbeidsfør alder som faktisk står i jobb, har gjennom mange år sunket jevnt nedover før de siste par årene virker å ha stabilisert seg noe. Men da på et lavere nivå enn andre land det er naturlig å sammenligne seg med. Et av de største problemene er at norske arbeidstakere i snitt forlater arbeidslivet før de fyller 60.

Sliter med å holde folk i jobb
Vi er verdensmestre i det meste her i landet – bortsett fra å holde folk i jobb. Vi sliter med å holde dem friske nok til å jobbe når de er i arbeid, vi sliter med alt for høy grad av uførhet og ikke minst sliter vi med alt for mange tidligpensjonister.

Mange fortjener en verdig avgang fra arbeidslivet når de sliter med sykdom, slitasje og skade. Men arbeidsforholdene i Norge er bedre enn i de fleste andre land. Er det rett og slett slik at vi er i ferd med å bli ofre for en slags speilrefleks, eller i nærheten av det som i sosialpsykologien kalles for kollektiv ignorans, hvor vi tar til oss og internaliserer alle de negative oppslagene vi stadig bombarderes med om hvordan eldre dyttes ut over kanten i arbeidslivet og aldri kommer opp igjen?

Graver gull der andre bare ser grå hår
I årene som kommer trenger Norge all den arbeidskraften vi kan få. Faktagrunnlaget er overbevisende. Vi vet at aldersmangfold er positivt, vi vet at godt voksne mennesker i mange yrker har produktivitet minst på høyde med sine yngre kolleger, vi vet at sykefraværet er lavere og arbeidsgleden høyere. Men kanskje skal vi og andre la være å gjøre disse «når-faller-du-utenfor-arbeidslivet-undersøkelsene» noen år og i stedet utelukkende fokusere på dem som har skjønt det.

Virksomheter som GIEK, Tide og andre rollemodeller graver gull der andre bare ser grå hår. Andre land skaper mer fleksible arbeidsordninger som bidrar til å skape et mer fleksibelt arbeidsliv også for dem langt opp i årene. La oss løfte dem frem, tenke nye tanker og skape nye tanker om hva som er mulig.

Rett og slett fordi vi fortjener det. Virksomhetene, alle med grått hår – og samfunnet totalt sett.

Les mer her:

Finansavisen 10. oktober - - Når aldersmas blir selvoppfyllende profeti
hrnorge.no og Senter for Seniorpolitikk - Vil du være med så heng på
hrnorge.no - Arbeidslivsundersøkelsen ALx: Vi vil ikke flytte for å få jobb