ALx III: Hvordan ser det norske folk på produktivitet i offentlig sektor?

Ansatte i offentlig sektor tror private kan drive viktige samfunnsinstitusjoner bedre enn det offentlige. TNS Gallup og HR Norges halvårlige Arbeidslivsindeks viser dessuten at halvparten av alle arbeidstakere er villige til å gå ned i lønn hvis det blir en aktuell problemstilling.

3 minutters video: Harald Djupvik om funneneTNS Gallups assisterende direktør Harald Djupvik går gjennom noen av funnene i Arbeidslivindeks nr. 3. TNS og HR Norge lager denne indeksen to ganger i året for å ta temperaturen på arbeidslivet. Denne gangen er det spesielt fokus på produktivitetsforskjeller mellom offentlig og privat sektor. Her er noen av de overraskende funnene.Om undersøkelsen

Arbeidslivindeksen (ALx) gjennomføres to ganger i året som et samarbeid mellom HR Norge og TNS Gallup. Hensikten er over tid å følge utviklingen av viktige trivsels- og produktivitetsfaktorer som ledelseskvalitet, engasjement, gjennomføringsevne og endringsevne. Hver måling tar dessuten et dypdykk i et utvalgt tema. I denne tredje runden av undersøkelsen (januar 2016) er temaet hvordan norske arbeidstakere ser på produktivitet i offentlig sektor. I tillegg er det blitt spurt om arbeidstakere er villige til gå ned i lønn hvis det kreves. 1055 arbeidstakere har svart.

Om TNS Gallup

TNS Gallup er Norges største markedsanalyseinstitutt med over 150 ansatte i Norge. I tillegg ble TNS Gallup i 2008 en del av WPP, et av verdens største internasjonale kompetansenettverk inn kommunikasjonstjenester. I WPP er TNS organisatorisk plassert i Kantar Group, WPPs organisasjon for medie- og markedsanalyse. Gjennom TNS sin internasjonale organisasjon kan TNS Gallup gjennomføre prosjekter i de fleste aktuelle land i verden.

Om HR Norge

HR Norge er en faglig medlemsorganisasjon for human resources i Norge. Med 3.000 bedrifts- og individuelle medlemmer er HR Norge en arena som favner de fleste arbeidstakere i Norge.