Lurer du på hva evidensbasert HR er?

Evidensbasert HR (EBHR) representerer en transformativ tilnærming til Human Resource Management, der beslutninger blir tatt basert på den best tilgjengelige dokumentasjonen. I dette webinaret med Rob Briner får du en introduksjon til denne metoden.

Webinaret, som går på engelsk, dekker disse spørsmålene:

  • Hva er evidensbasert HR, og hvor kommer det fra?
  • Hvordan ser det ut i praksis?
  • Hvordan kan vi overkomme barrierer?
  • H