Hvorfor kampen om talentene feiler – og hva virksomheten kan gjøre med det

Når HR skal utvikle egne kompetanser bør vi starte med å se på resultat, det vil si hvilken nytte og effekt HR skal skape – og for hvem. Det er først med det utgangspunktet HR kan utvikle seg videre i riktig retning, argumenterer Dave Ulrich i fire artikler som gjøres tilgjengelig for HR Norge sine medlemmer.

Det er en langsiktig trend at HR blir stadig tettere knyttet til kjernevirksomheten i virksomheten. Ved å levere nytte inn i diskusjoner knyttet til verdiskapingen i virksomheten, utvikler man egen påvirkningskraft. Virksomhetene trenger tung kompetanse som bygger bro mellom det økonomisk/ forretningsmessige og menneskene og organisasjonen som skal levere. Ved å argumentere tydelig, med substans og med utgangspunkt i virksomhetens strategiske behov, skaffer HR seg «en plass ved bordet» i den øverste ledelsen, det vil si der hvor de overordnede diskusjonene om veivalg føres og hvor de viktigste beslutningene fattes

Tradisjonelt har personal og HR tatt utgangspunkt i ansattes perspektiv. Og for ordens skyld: Det er fortsatt svært viktig. Men i moderne HR er perspektivet utvidet. Moderne HR ser egne leveranser opp mot behovene til kunder og eiere (tilsvarende brukere/politikere i offentlig terminologi, red anm), ikke bare i dag men også i fremtiden. Det er først når man tar denne formen for «utenfra og inn-perspektiv» man kan øke nytten internt – til glede for virksomhet, ansatte og samfunn.

Dave Ulrich - professor ved University of Michigan og partner i RBL-group - er kåret til verdens ledende tenker innen HR en rekke ganger. Tilsvarende er HR Competency study (HRCS) er generelt anerkjent som verdens ledende studie innenfor HR kompetanser. HR Norge er nasjonal partner i Norge og har i tillegg hatt europeisk prosjektledelse på denne studien og har bidratt med kunnskapsspredning ikke bare i Norge men også internasjonalt. Som medlem i HR Norge får man tilgang på den kompetansen som er utviklet gjennom rapporter, videoer, foredrag og generelt gjennom tilbudsutviklingen vår.

I den nylig utgitte boken «Victory Through Organization» - Hvorfor kampen om talentene feiler – og hva virksomheten kan gjøre med det, tar Ulrich og partnerne i RBL-group for seg utfordringene HR står overfor og hva man bør gjøre med det. Fire artikler fra boken gjøres tilgjengelig for HR Norges medlemmer for nedlasting.

HR Norge har også tidligere publisert sentrale funn fra HRCS på nettsidene sine, disse finner du her.