Erfaringer med HR Shared Services i Forsvaret

I forsvaret har de samlet oppgaver i en shared sevices-modell. Det er både fordeler og ulemper ved slik organisering. Gikk du glipp av Jens Schanche Dølør sitt foredrag på HR-konferansen for offentlig sektor i januar kan du se og høre dette her.

Jens Schanche Dølør er yrkesoffiserer med bakgrunn fra Hæren. Han har jobbet innen HR-området i Forsvaret siden 2007. Dølør har en sentral rolle i den pågående transformasjonen og moderniseringen av HR-området i Forsvaret