Medbestemmelse i endring

Det å endre har blitt normalen, og da må vi også se på medbestemmelse og hvordan vi jobber med endring. Gikk du glipp av Mari Trommald sitt foredrag om medbestemmelse i endring på HR-konferansen for offentlig sektor kan du se og høre dette her.

Mari Trommald har vært direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) siden 2010. Hun er utdannet lege og har en medisinsk doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Trommald har blant annet vært ekspedisjonssjef i Kommunetjenesteavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet og viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

I foredraget medbestemmelse i endring ser hun på:

  • Utviklingstrekk i arbeidslivet
  • Nye arbeidsformer
  • Behov for styrking og fornyelse av medbestemmelse

Mari Trommald, HR-konferansen 2019

For å se denne videoen må du være et betalende medlem.