Fra statlig monopollist til konkurranseutsatt aktør

NSB-konsernet har de siste få årene vært gjennom en massiv omstilling. Fra å være sektorholder og tilnærmet monopolist som jernbaneoperatør i Norge, er NSB i dag et konkurranseutsatt transportkonsern som lever av gode kundeopplevelser. Dette har vært - og er en krevende omstilling.

Gikk du glipp av Morten Müller-Nilssen sitt foredrag "Fra statlig monopollist til konkurranseutsatt aktør" på HR-konferansen for offentlig sektor 2019 får du anledning til å se og høre dette her.