Sosiale formål motivert av frykt for omdømmetap

Mange virksomheter har lenge overfokusert på profittøkning som selve formålet til virksomheten. Dersom de har jobbet med samfunnsansvar eller medarbeidertilfredshet har det gjerne vært motivert av frykt for omdømmetap.

Imidlertid viser hard evidensbasert forskning at å jobbe med virksomhetens formål og samfunnsansvar lønner seg på sikt. Her får du Alex Edmans foredrag fra HR Forum 2018 "The Role of Social Purpose and Responsibility in Business Success"