HRtv: Det norske folks forunderlige (arbeids)liv

Du har kanskje sett ham før, og fått trimmet lattermusklene. Ikke noe er så godt å le av som seg selv. Her er den fransk-canadiske rakettforskeren Julien S. Bourrelle med syv minutters konsentrert blikk på norsk arbeidslivskultur.

Fransk-canadiske Julien S. Bourrelle gjør det riktig bra med sine skarpe og humoristiske betraktninger om det norske folks underlige vaner og adferd. Her snakker han om hvordan det er å komme som utlending til et land hvor du bl