Felles visjoner – en vei til en mer innovativ organisasjonskultur

Uansett om du er leder, konsulent, coach eller HR-medarbeider vet du hvor viktig det er å inspirere til endring når organisasjonen din står overfor viktige utfordringer. Men du er kanskje lei av å investere energi, tid og penger i endringsprosesser som er vanskelig, om ikke umulig, å gjennomføre på grunn av mangel på fokus og tilslutning.

Det finnes utallige bøker om visjonære ledere, og mange som forklarer hvorfor og hvordan man kan formulere en visjon for en hel organisasjon. Men ledelseslitteraturen sier lite om de reelle mulighetene som ligger i å skape felles visjoner som e