Virker lederutvikling?

Ledelse er ikke medfødt, men er rekke ferdigheter som kan læres. Og ja, lederutvikling virker. Fikk du ikke med deg foredraget til Jan Ketil Arnulf om lederutvikling på HR-konferansene for offentlig sektor kan du se og høre dette her.

Arnulf, som Dean Executive og professor i organisasjonspsykologi ved BI, snakker om hvilke betingelser som må være på plass for at lederutvikling skal virke, og hva som er de vanligste årsakene til at lederutvikling ikke virker. Han tar for se