Prestasjonsledelse – ble det endring ved bortfall av karakterer?

Ble utfordringene og problemene knyttet til prestasjonsledelse løst da en forfriskende vind om dette temaet blåste for et par år siden? Mange selskaper kuttet ut rankinger og årlige vurderinger, men fant man bedre løsninger? Har diskusjonene om dette temaet «druknet» blant alle nye «hypes» innen HR-feltet?

Peter Cappelli, professor i management ved Wharton School, har sitert studier som viser at over 97% av amerikanske virksomheter og 91% av virksomheter i den øvrige verden gjennomfører prestasjonsvurderinger i en eller annen form. Det er interess