Ny rapport – Global Employee and leadership Index 2016

Avisene skriver ukentlig om det norske arbeidslivet og særlig de eksterne utfordringene vi står ovenfor. Men lite skrives om de interne utfordringene. Det som foregår i virksomheten – enten virksomheten er i nedgang, stillstand eller i vekst er vel så viktig fordi det påvirker en virksomhets evne til å tilpasse seg disse ytre endringene og kunne skape verdier.

Gelx 2016

Årlig undersøker HR Norge i samarbeid med Ennova hvordan medarbeidere og ledere opplever hverdagen og utfordringene med å lede eller å bli ledet. Over 5000 norske arbeidstakere har deltatt i undersøkelsen i år, og det som er målt har dreiet seg om arbeidsglede, trivsel, hvordan de ansatte opplever ledelse, og deres syn på forutsetningene for å kunne utføre et godt stykke arbeid. Mange virksomheter har tall fra egne medarbeiderundersøkelser, men ikke alltid oppdaterte sammenligningstall på hvordan resultatene er i andre lignende bransjer eller for norsk arbeidsliv i dag.

For mange ledere og HR-folk gir derfor denne rapporten et viktig sammenligningsgrunnlag som sier noe om hvordan det ser ut på utsiden av virksomhetens fire vegger. Er det bare oss? Eller er det en utviklingstrend som gjelder for flere virksomheter? Ikke bare konkurrerer man om samme arbeidskraft i rekrutteringsarbeidet, men vi skal alle nå målene våre så effektivt som mulig med de lederne og ansatte vi har til disposisjon. Engasjement og arbeidsglede knyttes til helse, produktivitet, vilje til å strekke seg, samt ønske om å forbli i virksomheten.

I følge funn fra undersøkelsen er det derfor et poeng å sette inn tiltak som øker arbeidsgleden, og sørger for å fjerne hindringer som står mellom medarbeiderne og målene. I presentasjonsmøtene diskuterer vi hva de største utfordringene innenfor disse områdene er, og hvordan vi må gå frem for å løse disse. Årets GELx er også gjennomført i 39 land, og dette gir mulighet til å sette de norske resultatene inn i en større kontekst.

Vi anbefaler alle å melde seg på et av presentasjonsmøtene. Møtene er åpen for alle, om du er medlem i HR Norge eller ikke. For å nå ut til så mange som mulig gjennomfører vi presentasjonsmøtene i fire store byer – Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo.

Du kan lese mer om møtene eller melde deg på ved å klikke på linken nedenfor:

Trondheim 23. mai, Clarion Hotel og Congress Trondheim

Bergen 24. mai, Clarion Hotel Admiral

Stavanger 25. mai, Quality Airport Hotel Stavanger

Oslo - 09:00 - 11:00 27. mai, Bjørvika konferansesenter AS, Oslo Atrium

Oslo 13:00 - 15:00
27. mai, Bjørvika konferansesenter AS, Oslo Atrium

Pris: 350,-

Flere artikler

Riina Hellström
Ledelse
Hva kjennetegner agile virksomheter?
Hva kjennetegner agile virksomheter?
Harald Kjølner
Ledelse
Hvordan OKR kan hjelpe HR
Hvordan OKR kan hjelpe HR
Riina Hellström
Ledelse
Agile arbeidsformer møter kunstig intelligens
Agile arbeidsformer møter kunstig intelligens