Island: Verdensmester i likestilling – fortsetter reformene

Mangfold og likestilling handler om å bygge kunnskap, tørre å ta valg, tørre å verdsette det som er annerledes – og ta grep mot dem som ikke tør eller vil. Det var noe av hovedbudskapet da vår islandske søsterorganisasjon Mannaudsfolk inviterte til Nordic HR Summit med tema «Diversity» på Island tidligere i måneden.
Vigdis Finnbogadottir 2

Foto: Even Bolstad

Vigdis Finnbogadottir, tidligere president på Island (1980-96), hadde tre råd til jenter som vil opp og frem samt foreldre som vil dem vel: «Ta utdanning, Ta utdanning, Ta utdanning» var hennes klare melding.

Island har gått foran. For niende året på rad har World Economic Forum rangert dem som verdens beste på kjønnsmangfold, et godt hestehode foran Norge, Sverige og Finland.

Mangfold diagram

Illustrasjon: Island er verdens mest likestilte land, i følge World Economic Forum. Rangeringen er gjort på bakgrunn av faktorene Economic Participation and Opportunity, Educational Attainment, Health and Survival samt Political Empowerment. Klipp fra WEF-rapport: World Economic Forum

Illustrasjon: Island er verdens mest likestilte land, i følge World Economic Forum. Rangeringen er gjort på bakgrunn av faktorene Economic Participation and Opportunity, Educational Attainment, Health and Survival samt Political Empowerment. Klipp fra WEF-rapport: World Economic Forum

Thorsteinn Víglundsson

Foto: Altinget


Det er særlig politisk makt til kvinner som gjør at de nordiske landene ligger i tet.
Island er også kjent som kanskje det mest progressive landet i verden hva angår likestilling i arbeidslivet. Samtidig har man vært konsistente og holdt stø kurs over tid, påpekte Thorsteinn Víglundsson - tidligere sosial og likestillingsminister – i sitt innlegg.

Resultatene som er kommet er villet og resultat av pådriverkraft ikke minst fra islandske kvinner - de har ikke bare «skjedd», påpekte han. og trakk frem blant annet disse indikatorene på islandsk likestilling:

  • 90% av barn i alderen 1-5 er i barnehage
  • 79% yrkesdeltakelse blant kvinner – 34% i deltid
  • 2/3 av studentene på universitetene er kvinner
  • Kjønnskvotering til styrer (2008) og offentlige institusjoner (2013)
  • 46% kvinnelige ministre, 38% alltingsrepresentanter og 43% ordførere

Siste store satsing er å bekjempe ubegrunnede lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Lønnsforskjellene har mange utspring – alt fra familieansvar og permisjon til deltid, til et delt arbeidsmarked og karrièreutvikling påpekte Viglundsson. Men det som er resultatet er uansett at kvinnene må bære den økonomiske kostnaden og at kvinners livslønn ender opp 30% lavere enn for menn.

Så langt fra alt er diskriminering. Men det store spranget for å skille hva som er saklig og usaklig forskjellsbehandling kom da man innførte obligatorisk sertifisering av likelønn i mai 2017. Bevisbyrden for at diskriminering ikke finner sted nå er flyttet fra den enkelte som måtte oppleve seg diskriminert til selskapet de jobber i. Som en del av dette er virksomheter med mer enn 25 ansatte nå pålagt å ha lønnssystem som skal kunne underbygge at arbeid av lik verdi faktisk lønnes likt. Det er fleksibilitet i hvordan systemet innrettes, så lenge det har visse kvalitetsstandarder og blir sertifisert av en nøytral sertifiseringsinstans etablert for formålet.

Motargumentene mot slik sertifisering har naturlig nok vært tydelige og mange. Det tyngste argumentet har vært at sertifisering koster penger. Men det gjør også mange andre typer sertifisering – enten det er knyttet til regnskap, HMS eller bransjestandarder, argumenterte den tidligere ministeren. I tillegg vil virksomhetene også skape verdi for seg selv gjennom å være mer disiplinerte på lønnsfastsettelse og lønnskostnader – så vel som at den økte tilliten som oppstår når medarbeiderne vet at lønnsfastsettelsen er fair også må tas med inn i regnskapet.

Island innførte en lik rett og tredeling av permisjon, slik Norge nå også har fått, allerede i år 2000. Og mens vi i Norge vurderer om vi skal reversere tredeling av foreldrepermisjonen noe, står Island klar til å ta neste skritt – fra et tredelt system tilsvarende det vi nå har fått i Norge til en fullstendig og likeverdig todeling av permisjon mellom mor og far, forutser Viglundsson. – For husk at dersom vi ikke blir strammere i klypa og mer besluttsomme vil det ta mer enn 100 år å nå målet om likestilling, sa han til de 200 deltakerne på konferansen.

- Thorstein Viglundsson om kvinnekvoter I styrer (BBC)
- Se hva Island gjør: Lønn og 8. mars – Sjáðu hvað Ísland gerir
- Icelandic Equal pay standard

__________________________________________________________________

HR Norge har et godt samarbeid med alle de andre nordiske HR organisasjonene. I tillegg har vi god kontakt med andre andre tilsvarende organisasjoner i Europa, tilknyttet den europeiske paraplyorganisasjonen EAPM www.eapm.org
Samarbeidet innebærer blant annet at medlemmer fra ett land kan få hjelp av våre søsterorganisasjoner.
Som en del av det nordiske samarbeidet er vi også i gang med å forberede den neste HR undersøkelsen som et nordisk prosjekt, med HR Norge og EY Norge som prosjektledelse.

Her er nordiske ledere og presidenten samlet på Island:

Nordiske HR ledere

F.v: Brynjar Mar Brynjolfsson (Island), Marita Salo (Finland), Manne Didehvar (Sverige), Lucas van Wees (EAPM/Europa), Even Bolstad (Norge) og Sigrun Kjartansdottir, Island. (Leder av Dansk HR, Kim Staack Nielsen, var ikke tilstede da bildet ble tatt) Foto: Olaug Merete Dybedal