Innsikt i livet på hjemmekontor

Vi har alle, både arbeidsgivere og arbeidstakere, gjort oss noen betraktninger og erfaringer fra livet på hjemmekontor. I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hva en gruppe analytikere og ledelsesrådgivere i Microsoft avdekket da de så litt nærmere på egen organisasjon.

I en artikkel i Harvard Business Review skrevet av Natalie Singer-Velush, Kevin Sherman og Erik Anderson i juli i år presenterte de sine interessante funn