Hvordan OKR kan hjelpe HR

OKR – Objective and Key Results-metoden, blir stadig mer kjent som en smidig og effektiv måte å utvikle moderne organisasjoner på, samle krefter i en felles retning, ha fokus, og prioritere det som er viktig.

Samle krefter mot felles mål

Harald Kjølner er en av Norges fremste eksperter på bruk av OKR – Objective and Key Results, som er et effektivt rammeverk for målstyring i virksomheter. Harald er utdannet sivilingeniør i Industriell Økonomi fra NTNU og jobber som leder for målstyring i TV 2, der de har hatt stor effekt av OKR. Han har også jobbet i flere år med OKR i Bekk Management Consulting.

Han forteller at TV 2 nå er langt fremme i Norge, kanskje også Europa, med å ta OKR i bruk helt ut i organisasjonen. OKR er trolig noe mange vil ta i bruk i tiden fremover, fordi det er effektivt for å samle krefter mot felles mål i en virksomhet og måle hva som har best effekt. Høyt tempo i mange HR-funksjoner gjør også OKR aktuelt. Det vil hjelpe dem med å holde fokus.

Fokus, prioritering og verdiskapning

– OKR er et målstyringsverktøy som er godt egnet for smidige virksomheter og smidig utvikling. Det omsetter strategi til handling og setter ressurser i system. Det er et verktøy for å måle, teste og lære. Måle effekten av aktiviteter som blir gjennomført, og samle ressurser og krefter i en virksomhet eller et team mot felles mål. Det vil gi bedre fokus og forståelse for hva som er viktigst å prioritere, sier Harald.

OKR er først og fremst en team-øvelse, men kan brukes i hele virksomheten. Google skapte stor vekst med bruk av OKR. Det er også skrevet bok om metoden som i dag er internasjonalt kjent og utprøvd. Det er denne måten Google driver målstyring på.

– OKR har gjort at mange start-ups og tech-selskaper har lykkes med vekst og utvikling, blant annet Netflix og Google, der Google bidro til å gjøre OKR kjent. OKR startet likevel mye før det, på 70-tallet, og det ble skrevet en bok om det av John Doerr, Measure what matters. Det var etter at han skrev boken at OKR ble gullstandarden for effektiv virksomhetsstyring og målstyring, siden det egner seg godt for å måle, teste og lære, sier Harald.

Doerr er en kjent amerikansk investor, ingeniør og bedriftsleder, og boken om OKR ble kjent som et solid strategiverktøy for startups og tech-selskap internasjonalt. Som tittelen sier, handler det om å måle, evaluere og forstå hva som virkelig bør prioriteres i en virksomhet eller et prosjekt.

Ta deg tid til strategi og forbedringsarbeid

Verdien for HR er å lære seg metoden og få fullt utbytte av den. På workshopen 30 mai hos HR Norge vil Harald ha et opplegg som folk kjenner seg igjen i, lære dem å sette seg mål og legge opp til øvelser som gir et læringsutbytte folk kan ta med seg hjem igjen.

– En typisk HR-funksjon er veldig travel og har lite tid til strategi og forbedringsarbeid. Da er det viktig at de bruker den lille tiden de har med mest mulig effekt. Her vil OKR kunne hjelpe dem med å prioritere, bli mer effektive og smidige, ha fokus på det som er viktig, og sette seg mål, sier han.

Det å få en felles forståelse for hva som må til for å lykkes med et prosjekt eller samarbeid har stor verdi. Det blir enklere å styre et fellesskap i samme retning.

– Mange techselskaper har tatt i bruk OKR og flere norske bedrifter har brukt det, Schibsted og norske banker for eksempel. Det har fungert bra for å samle kreftene rundt noen utvalgte mål. Det som begynner å komme nå er at flere tar det i bruk i hele virksomheten, fordi det er en så bra måte å samle ansatte rundt viktige prioriteringer, og kunne måle om de får resultatene de ønsker.

– Mange HR-funksjoner har gjerne de samme problemstillingene. OKR kan gi en pekepinn på hva som skal til for at teamet og virksomheten yter sitt beste. Metoden er designet for å fokusere på noen få ting, få tilbake svar på hva som virker, og gjøre mindre av det som ikke funker. Deretter justerer man retningen hyppig istedenfor å vente. Selv om det har vært brukt mye i forbindelse med produktutvikling, mener jeg at metoden er veldig godt egnet i alle virksomheter og spesielt knyttet til HR og drift, avslutter Harald.

Les mer Pil