Hva holder toppsjefen våken om natten?

”Det er slående hvor likt de tenker - toppsjefer bekymrer seg om de samme tingene. Det handler ikke nødvendigvis om det som uttales i media eller i årsrapportene. Fellesnevneren er at det har å gjøre med penger. Og det gjelder enten man kommer fra privat eller offentlig sektor”, sier den britiske forfatteren David Taylor etter en omfattende intervjuserie med toppledere.

Even Bolstad Medium

Opprinnelig publisert 2006 og oppdatert i 2007

- Toppsjefer er forutsigbare, i den forstand at de gjennomgående er stabile over tid og i hvor de har det reelle fokuset. For å kunne bli en høyt verdsatt samarbeidspartner må HR være sensitive og ha radaren oppe for å møte de reelle behovene som holder toppsjefer våkne om natten, hevder Taylor. "Mennesker er alt jeg har. Så hvordan i alle dager får jeg gjort penger av dem?" Dette er fellesnevneren i de fleste samtalene, sier han

Her er listen over hva som holder topplederne våkne, sammen med anvisningene på hva HR kan gjøre for å møte behovene deres:

1. Omdømme
Å være og bli oppfattet som et troverdig selskap i øynene til interessenter, kunder og omgivelsene for øvrig
"Jeg har sett millioner brukt på varemerkebygging ødelagt på et øyeblikk"

Hva kan HR gjøre?
Ta føringen i arbeidet med å ha en klar misjon – en grunn til å eksistere – og sikre at alt som gjøres bygger opp under denne. Sørg for at alle er innforstått med deres rolle i arbeidet mot denne misjonen. Bli en sann autentisk organisasjon; bli noe mer enn CSR - som har blitt en industri i seg selv. Hjelp topplederen slik at han ikke tråkker ut i minefelt uten å vite om dem på forhånd.

2. Lederskap
Den neste store tingen er mennesker – utfordringen er at menneskene venter på den neste store tingen. Agendaen endres hele tiden og behovet for godt lederskap er avgjørende.
"Menneskene mine er ikke min viktigste kapital. De er min eneste kapital"

Hva kan HR gjøre?
Plasser lederskap i hjertet av alt du gjør. HR-direktøren bør i stor grad bli lederskaps-direktør. Bygg kunnskap og ferdigheter, sørg for å overføre mest mulig av kompetansen fra konsulenter til egne ansatte. Området er så strategisk viktig at du bør gjøre deg mest mulig uavhengig av ekstern støtte. Ikke bruk for mye ressurser på prosjektledelse dersom du har dyktige medarbeidere med høy drive – gi dem retning, det de trenger for øvrig - og kom deg ut av veien

3. Kunder
"Forretninger er ikke om å tjene penger – det er å tilfredsstille kundene. Sluttresultatet er at du tjener penger"

Hva kan HR gjøre?
Tenk lenger enn CRM og plasser følelser i sentrum av HR – kundene må like deg på det følelsesmessige plan. De fleste av oss elsker å handle, men hater å bli solgt til. Ta konsekvensen av det. Sørg for å delegere mest mulig myndighet til frontlinjen, hvor kundene møter menneskene i organisasjonen. La aldri kundene måtte kommunisere med en maskin i stedet for mennesker om du på noen som helst måte kan unngå det.

4. Sikkerhet og etterlevelse
Vær klar på hva som må gjøres – i motsetning til hva vi blir fortalt at må gjøres
"Vær så snill – hold meg ute av fengsel"

Hva kan HR gjøre?
Gjør det til en sak i ledergruppen. Bygg beredskapsplaner. Skill det viktige fra det uviktige, også når det gjelder HMS. Hva angår sikkerhet; få uavhengige råd som gjør at du ikke snubler i skrekk-scenarier og mer eller mindre hvite løgner. Ikke fokuser for mye på ting som kan gå galt – da dras du ubønnhørlig mot det. Fokuser i stedet på å gjøre ting fornuftig og målrettet. Ikke gjør ting for komplisert – vær fokusert i stedet.
Dessuten er det et triks å bruke og koble begrepet CSR til mennesker. Det åpner dører og ører.

5. Visjon
Man trenger en klar, konsis og styrende strategi for selskapet
"Jeg skulle ønske vi hadde en"

Hva kan HR gjøre?
Ta ledelsen i å utvikle visjonen. Det er fortere gjort enn du tror. De tingene som ikke bidrar til å understøtte visjonen skal du ikke gjøre. Lag fire grupper og gi dem hver sin oppgave – 1) Hvilke ferdigheter og talenter trenger vi 2) Hva er ledestjernen for organisasjonen 3) Hva er de viktigste beslutningene vi står overfor og 4) Hva er det avgjørende for at kundene skjønner hva vi kan gjøre for dem? Da har du grunnlaget for en god visjon

6. IT må levere
Før eller siden må IT levere og gi verdi ut av eksisterende systemer. IT synes bare når den er dårlig, og er prügelknaben i mange organisasjoner fordi feilene griper så raskt og bredt inn i den enkeltes jobbhverdag. "Hva ville skjedd om IT-direktøren hadde vært kaptein på Titanic? Man ville bommet på isfjellet – med to år".
Men teknologien feiler aldri på grunn av teknologien selv – den feiler på grunn av mennesker"

Hva kan HR gjøre?
Bygg allianse med IT-ansvarlig. Suksessfulle prosjekter handler alltid om mennesker og PASSION og aldri om prosesser og prosedyrer. SLA, eller Service Level Agreements, er fremmedgjørende og virker mot sin hensikt. Ikke gjør SLA til byggesteiner i kulturen din.

7. Hurtighet og endringskompetanse
Hastigheten til selskapet bekymrer – desto mer vi har snakket om endring har vi endt opp med å stå stille.
"Jeg skulle ønske vi kunne redusere antallet møter"

Hva kan HR gjøre?
Gjør det! Vær klar på hva som er beslutningsmøter og at målet er å ta valg mer enn å diskutere. Bygg "sanne beslutninger", beslutninger som varer. Hold deg til hva dere er blitt enige om og slutt med å diskutere og lete etter den perfekte løsningen. Nøytraliser de kronisk opposisjonelle som aldri aksepterer at beslutninger blir fattet – langt mindre fulgt opp. Ingen får motsi uten å ha et alternativ å komme med. Men gjør det på en intelligent måte. For eksempel kan man si "Vi trenger en beslutning; kan vi gå videre med dette eller er det noen som har andre forslag"?

8. Velvære og balanse
"Hvor er pengene i velvære?"

Hva kan HR gjøre?
Synliggjør den økonomiske verdien i mennesker og ta stress alvorlig. Folk vil bli verdsatt. Bistå mennesker når de er nede, og de vil støtte deg når de kommer opp igjen. "Det er viktigere å få folk til å ta med seg selv på jobb enn å ta med jobben hjem", som han uttrykker det.

9. Personlig testamente
"Jeg vil at organisasjonen er i en bedre tilstand når jeg forlater den enn da jeg kom"

Hva kan HR gjøre?
Spør administrerende hvordan han eller hun helst vil bli husket og hvordan du kan hjelpe. Dersom du får svarene du er på jakt etter, spør hvordan han eller hun vil at denne perioden i organisasjonens liv skal beskrives i historiebøkene eller hva de vil høre i takketalen når de en gang skal slutte i organisasjonen. Gjør deg selv unnværlig så fort som mulig. Det er den beste måten å bli uunnværlig.

10. Å vite hva vi vet
"Noen må vite hva vi skal gjøre"

Hva kan HR gjøre?
Erstatt stillingsbeskrivelsene med menneskebeskrivelser; levende CV'er som dokumenterer hva den enkelte kan bidra med. Gå fra push til pull – gjør det mulig å søke etter kunnskap i organisasjonen. Fokuser på styrker – ikke svakheter. Bygg en intern kommunikasjonsstrategi som understøtter kunnskapsstrategien. Og husk: Knowledge Management er ikke frelsen.

- Sjefer er ensomme, påpeker Taylor. Men de vil sjelden innrømme det. Men klarer du å få det til, er du kommet langt på vei i å vinne tillit og gjøre deg selv til en verdstatt støttespiller. Det er frykten som er selve problemet og det man må fokusere mer på – ikke faren for å mislykkes.

Om David Taylor og intervjugrunnlaget:
David Taylor har en yrkeskarriere som CIO i en stor virksomhet og er i tillegg visiting professor ved Warwick Business School. Han er imidlertid først og fremst kjent som forfatter av boken "The Naked Leder". Dette forfatterskapet har gitt ham innpass hos toppledere, og listen er basert på samtaler med 67 toppsjefer i UK, Europa og på verdensbasis. 75 prosent kommer fra privat sektor – 25 prosent offentlig. Det var bare fire kvinner i intervjugrunnlaget. Listen er ikke basert på en formell "survey", men på personlige inntrykk etter disse samtalene. Der ligger også styrken sier han; "Dette er innspill gitt meg i fortrolige samtaler og ikke nødvendigvis hva topplederen ønsker at eierne skal tro – eller hva de kommuniserer gjennom PR. Dette er imidlertid de behovene de føler påtrengende og hvor de trenger hjelp blant annet fra HR".
Se også www.nakedleader.com

Flere artikler

Riina Hellström
Ledelse
Hva kjennetegner agile virksomheter?
Hva kjennetegner agile virksomheter?
Harald Kjølner
Ledelse
Hvordan OKR kan hjelpe HR
Hvordan OKR kan hjelpe HR
Riina Hellström
Ledelse
Agile arbeidsformer møter kunstig intelligens
Agile arbeidsformer møter kunstig intelligens