Endringstrykket i offentlig sektor må opp

Offentlig sektor står i endring. Virksomheter som Vinmonopolet, Lånekassen og Skatteetaten går i front. Men mange steder går det ikke fort nok. Endringstrykket er for lite og prosessene er for langdryge.

Norsk offentlig sektor er i internasjonal toppklasse. Den er også svært omfattende. Dersom sektoren ikke klarer å fornye og forbedre seg, vil man ikke i fremtiden klare å tiltrekke seg de menneskene man har behov for. I tillegg vil det utfordre storsamfunnets vilje til å finansiere. Endringstrykket må opp. Det utfordrer ikke minst ledere, HR og tillitsvalgte, påpekte daglig leder i HR Norge Even Bolstad da han innledet HR konferansen for offentlig sektor denne uken. Og HR som kan og vil får det som regel til, sa Bolstad.

Det er krevende å lede endring. Det er krevende å lede offentlig forvaltning. Da sier det seg selv hvordan det er å lede endring i offentlig sektor. Samtidig viser undersøkelser at det ikke er noen som kan konkurrere med offentlig sektor om å tilby attraktivt jobbinnhold. Trivselen og motivasjonen blant offentlige ansatte er skyhøy – langt over de fleste bransjene innenfor privat sektor. Det handler om opplevelse av «mening» i det man gjør. Det gir offentlig sektor et helt fantastisk utgangspunkt, sa Bolstad i sin innledning.

HR konferansen for offentlig sektor på Lillehammer samlet mer enn 500 deltakere og foredragsholdere denne uken. Temaene dreide seg i hovedsak om ledelse, endring, HR og arbeidsrett. Neste konferanse blir arrangert 14.-16. januar 2020. Sett av datoene allerede nå!