Endringstrykket i offentlig sektor må opp

Offentlig sektor står i endring. Virksomheter som Vinmonopolet, Lånekassen og Skatteetaten går i front. Men mange steder går det ikke fort nok. Endringstrykket er for lite og prosessene er for langdryge.

Hr Konferansen For Offentlig Sektor 2019 Forsiden

Norsk offentlig sektor er i internasjonal toppklasse. Den er også svært omfattende. Dersom sektoren ikke klarer å fornye og forbedre seg, vil man ikke i fremtiden klare å tiltrekke seg de menneskene man har behov for. I tillegg vil det utfordre storsamfunnets vilje til å finansiere. Endringstrykket må opp. Det utfordrer ikke minst ledere, HR og tillitsvalgte, påpekte daglig leder i HR Norge Even Bolstad da han innledet HR konferansen for offentlig sektor denne uken. Og HR som kan og vil får det som regel til, sa Bolstad.

Det er krevende å lede endring. Det er krevende å lede offentlig forvaltning. Da sier det seg selv hvordan det er å lede endring i offentlig sektor. Samtidig viser undersøkelser at det ikke er noen som kan konkurrere med offentlig sektor om å tilby attraktivt jobbinnhold. Trivselen og motivasjonen blant offentlige ansatte er skyhøy – langt over de fleste bransjene innenfor privat sektor. Det handler om opplevelse av «mening» i det man gjør. Det gir offentlig sektor et helt fantastisk utgangspunkt, sa Bolstad i sin innledning.

HR konferansen for offentlig sektor på Lillehammer samlet mer enn 500 deltakere og foredragsholdere denne uken. Temaene dreide seg i hovedsak om ledelse, endring, HR og arbeidsrett. Neste konferanse blir arrangert 14.-16. januar 2020. Sett av datoene allerede nå!

Flere artikler

Riina Hellström
Ledelse
Hva kjennetegner agile virksomheter?
Hva kjennetegner agile virksomheter?
Harald Kjølner
Ledelse
Hvordan OKR kan hjelpe HR
Hvordan OKR kan hjelpe HR
Riina Hellström
Ledelse
Agile arbeidsformer møter kunstig intelligens
Agile arbeidsformer møter kunstig intelligens