Å lede er ekstremsport

Krevende tider krever stødig lederskap. Vi trenger næringslivsutøvere som er godt trent i å lede mennesker, og trent i å håndtere situasjoner. Forskning viser at det blir mer vanlig, også for ledere, å miste jobben. For de fleste av oss er dette fremdeles skambelagt å snakke om. Vi trenger større åpenhet og begynne å snakke om utfordringer ledere møter og HR sin rolle i lederstøtte.
Anita Hegge

Vi trenger i mye større grad å ha fokus på å utvikle trygge ledere. Etter 30 år som toppleder deler Anita Sundby sine erfaringer og refleksjoner rundt lederskapets utfordringer nå og fremover. Hun utfordrer de etablerte oppfatningene rundt lederrollen med foredraget «Det ledere ikke snakker om» på HR Forum 2023.

- Du sier at å lede er ekstremsport. Hvorfor er ledelse ekstremsport?
- Fordi man skal være feilfri, usårbar, ha svar på alt, tåle alt, skal ikke dele det med noen, kompromisse, svelge kameler, være tilgjengelig døgnet rundt, være klar til å få sparken når som helst. Som leder forventes det at du skal levere på aller høyeste nivå hele tiden, sier Anita Sundby.

- Hvilke egenskaper trenger ledere i krevende tider og hvordan kan de trenes i dette?
-
Ha en større bevissthet rundt valget om å bli leder. Ta et bevisst valg på hva det innebærer. Ikke bare jage toppkarakterer på masterutdannelsen. Vær bevisst på å utvikle din egen ledelsesfilosofi.
Være bevisst på lederskapet ditt. Ta styremøter med deg selv: er jeg en god leder? Hvor lenge skal jeg være leder?
Altfor mange av dagens ledere har ikke et bevisst forhold til eget lederskap. Sett av tid til refleksjon over eget lederskap, sier Sundby.

- Hva tror du blir de største utfordringene i lederskap fremover?
- Endringene skjer raskere og det blir viktig å kunne omstille seg i omskiftelige tider. Personlighet og holdninger tar lengre tid å endre enn å utvikle et nytt produkt eller tjeneste. Vi har snakket om endringsledelse og verdibasert ledelse i mange år, men å endre seg selv er den største utfordringen. Viljen må være tilstede for å ta det på alvor, sier Sundby.

- Hvilken rolle har HR i dette?
-
HR i dag er ofte sin egen verste fiende og er i mange situasjoner altfor passive. De er gode på oppgaver som forvalter og drifter mange av selskapets oppgaver definert i årshjulet. Jeg savner HR som en strategisk business partner (ikke på papiret og i tittel) men i faktisk arbeid.
HR potensialet er enormt og vil bli enda viktigere i fremtiden!
Ta et ansvar for å være pådriver for strategisk HR – istedenfor at det bare er bunnlinja som teller, avslutter Anita Sundby.

Les mer Pil