Innføringen av egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto skal etter planen innføres fra 1. januar 2021. Det nye nå er at den ansattes pensjonskapitalbevis skal samles ett sted. Denne samlingen av pensjonskapital skal bidra til at den ansatte får mer pensjon for pengene.

Omlag 1,4 millioner nordmenn har private innskuddspensjonsordninger. Det er så langt bygget opp nærmere 280 milliarder kroner i aktive innskuddspensjonsordninger hos nåværende arbeidsgiver og i pensjonskapitalbevis. Det nye nå er at den ansat