SMART jobbdesign for smarte medarbeidere

Smart jobbdesign kan påvirke dine medarbeideres trivsel, motivasjon og evner til å fortsette å lære og prestere i jobben sin. I dette webinaret kan du høre den australske forskeren Sharon Parker snakke om hvordan jobbens design påvirker hvordan medarbeidere trives, utvikler seg og utfører jobben sin.

I dette webinaret vil du blant annet lære:

  • Hva SMART jobbdesign er og hvorfor det er viktig
  • Den kraftige, men uutnyttede rollen som jobbdesign kan spille for å fremme uformell læring
  • Konkrete ideer f