Praktiske råd til ledere for å møte fremtidens behov for kompetanse

Evnen til å hurtig kunne bygge ny kompetanse og vedlikeholde nøkkelkompetanse er ikke bare viktig for organisasjonen, men også for den enkelte arbeidstaker. Det er også viktig for samfunnet for øvrig, og det kan argumenteres for at dette blir stadig viktigere (World Economic Forum, 2018)

Gjennom HR-undersøkelsen 2018 så vi ulike dilemma i arbeidslivet. Et av disse var hvorvidt virksomheter skal utvikle eller anskaffe kompetanse.

Kompetansebehovene endres raskere enn noen gang, noe som gjør kompetanse til en viktig konkurr