Kreativitet – en kritisk kompetanse for fremtiden

Teo Härén er kreativitetsforfatter og har de siste 20 årene jobbet heltid med kreativitetsutvikling i mer enn 25 land. Med inspirerende eksempler, morsomme fakta og utfordrende spørsmål fikk han publikum på Kompetansedagene 2019 til å reflektere over sitt eget kreative potensial. Både på jobben, men også privat.

Å tenke annerledes og nytt er nødvendig for å være konkurransedyktig i dagens arbeidsliv. Teo Härén mener at kreativitet er den viktigste kompetansen moderne bedrifter bør fokusere på å utvikle hos sine medarbeidere. Teo har tidligere erf