Kompetanseutvikling er ikke lengre nok

Det både snakkes om og investeres enorme summer i kompetanseutvikling, men hva sitter virksomhetene igjen med etter alt arbeidet og investeringene? Hva kan HR gjøre annerledes for å opprettholde sin relevans og få større utbytte av kompetansearbeidet.

Hvem er egentlig ansvarlig for kompetansearbeidet i virksomheten og hva bør HR gjøre annerledes for å opprettholde sin relevans og bidra til å få mer ut av kompetansearbeidet? Her får du Glenn Ruud sitt foredrag fra Kompetansedagen 2022 hvor