Kompetansedagen 2020 - Spørsmålsrunde med Mette Wiig og Hanna Anderberg

På Kompetansedagen 2020 var det anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne. Her kan du høre spørsmålene og svarene til Mette Kolstad Wiig fra Gjensidigeskolen og Hanna Anderberg i Orkla ASA. Gikk du glipp av konferansen kan du fremdeles få tilgang til denne.

Mette Kolstad Wiig er direktør for Gjensidigeskolen, et nordisk internt akademi med fokus på både leder- og medarbeiderutvikling.
Hanna Anderberg er Vice President Learning and Developmen