Et arbeidsliv i endring – hvordan påvirker dette behovet for kompetanse?

Vi har i løpet av de siste få år sett hvordan fremvoksende teknologier har endret utførelsen av arbeid i enkelte bransjer hvor noen oppgaver er blitt overflødige samtidig som andre oppgaver eller jobber er blitt skapt.

Mulighetene for automatisering og bruk av kunstig intelligens (AI) endrer jobber og kan bidra til effektivitet, nye muligheter og kostnadsreduksjoner. Imidlertid vil disse nye teknologier kreve ansatte med riktig kompetanse som er i stand til å t